Utslippsfrie fritidsbåter

Arendal kommune

Hvordan kan vi gjøre båtlivet miljøvennlig? Vi slo oss sammen med båtbransje, kommune og forskere for å finne svar.

Collage Båt Og Stup@1920W

Norsk sommer er båtsommer. Men båtlivet forurenser. Mye. Norske bensin- og dieseldrevne fritidsbåter slipper ut 531.000 tonn CO₂ hvert år. Det er mer enn hele den norske fiskeflåten.

I tillegg forurenser fritidsbåter lokalt. Bunnstoff skaller av. Fart og lyd forstyrrer livet i havet.

Båter i Arendal sentrum. Foto: Arendal Kommune@2500W

Båtlivet har lange tradisjoner på Sørlandet, og Arendal var tidligere den største eksportøren av plastbåter i Europa.

Så vi bestemte oss for at overgangen til et utslippsfritt båtliv må starte her. Sammen med Arendal kommune og Agder fylkeskommune inviterte vi til tre workshops.

Diskustere Skrive Stemme

De viktigste problemene

Over 50 deltakere med bakgrunn fra båtbransjen, teknologi og miljø møttes for å finne de viktigste problemene som må løses.

Allerede etter første workshop var det fire tema som skilte seg ut:

 • Politikk
 • Energilagring
 • Lading
 • Mentalitet
Double Diamond@1920X1280

Alle blir hørt

Når femti deltakere samles til diskusjon, er det viktig at alle blir hørt. Derfor måtte alle skrive ned sine tanker og ideer på gule lapper. Lappene ble sortert og hengt opp, før deltakerne stemte frem innspillene de mente var viktigst.

Prosessen fulgte prinsippene i designmodellen Double Diamond. Først utforsker og definerer man utfordringene, så utvikler og velger man løsninger.

Prate Og Diskutere

Resultater

I de neste workshopene undersøkte deltakerne hva som konkret må gjøres med hvert tema. Flere av idéene har allerede fått konkrete resultater.

 • Arendal er med i Norsk elbåtforenings pilotgruppe for byer og havner.
 • Arendal kommune utvikler Norges første ladeplan for elbåter, finansiert av Miljøverndirektoratet.
 • Arendal havn skal bygge en mobil, flytende ladestasjon for elbåter.
 • Elbåtfestivalen Lydløs er etablert, og blir en årlig festival om fremtidens båtliv
 • Flere av deltakere har gått sammen om forskningsprosjektet «Transformasjon til el-båt». Prosjektet har fått 14,3 millioner kroner fra Norges Forskningsråd. FOU-partnere er Sintef og Inventas. Ibiza, Viknes, Nor-Dan marine, Farco og Seadrive er bedriftspartnere.
Utslippsfrie Båter Collage Lapper Gruppe Lydlos Scene@1920 1280

Vår leveranse

 • Initiativ
 • Søknad om finansiering
 • Nettverksbygging
 • Fasilitering av workshops
 • Idéer

Flere prosjekter