Forprosjekt: Utslippsfrie fritidsbåter

Næringsavdelingen i Arendal kommune

Rigget med designmetodikk tok dette forprosjektet mål av seg å finne ut hva som skal til for å få fart på det grønne skiftet på sjøen.

Collage

I samarbeid med Arendal kommune og Agder fylkeskommune, samlet Innoventi ressurspersoner fra hele Agder for å akselerere overgangen til utslippsfrie fritidsbåter.

Forprosjektet fulgte prinsippene i designmodellen Double diamond, nemlig å utforske og definére problemene først, for deretter å utforske og velge løsninger.

Diskustere Skrive Stemme

Miljødirektoratet har beregnet at flåten av norske bensin- og dieseldrevne fritidsbåter årlig slipper ut 531.000 tonn CO2. Det er verre for klimaregnskapet enn vår samlede fiskeflåte.

I tillegg står fritidsbåter for lokal forurensing, blant annet fra bunnstoff. Fart og lyd forstyrrer også livet under vann.

Hvordan kan vi gjøre noe med dette?

Workshop Collage

Rundt 50 ressurspersoner med interesse for båtliv, teknologi og miljø satte hodene sammen. Når så mange mennesker samles, blir det ikke nok taletid til alle. Får å få alle idéer frem, ble alt skrevet på gule lapper. Disse ble kategorisert og stemt over i plenum. Allerede etter første workshop var det fire tema som skilte seg ut:

 • Politikk
 • Energilagring
 • Lading
 • Mentalitet
Prate Og Diskutere

De følgende workshopene handlet om hva som konkret kan gjøres innen de fire temaene. Flere av idéene har blitt tatt videre, og noen har allerede fått konkrete resultater.

 • Arendal er med i Norsk elbåtforenings pilotgruppe for byer og havner
 • Arendal kommune og Arendal havn har fått Klimasatsmidler til å lage en ladeplan for elbåter
 • Arendal havn skal bygge en mobil, flytende ladestasjon for elbåter
 • Elbåtfestivalen Lydløs skal bli en årlig festival om fremtidens båtliv

Flere av aktørerne som var med i prosessen har gått sammen om forskningsprosjektet "Transformasjon til el-båt". Prosjektet har fått 14,3 millioner kroner fra Norges Forskningsråd. FOU partnere er Sintef og INVENTAS, og bedriftspartnere er IBIZA, Viknes, Nor-Dan marine, Farco og Seadrive.

Lapper Politikk
Lapper Energilagring
Lapper Lading
Lapper Mentalitet
På siste samling fikk vi også tatt et gruppebilde.!
Lydløs Minifestival Tine Sundtoft

Vår leveranse

 • Initiativ
 • Søknad om finansiering
 • Nettverksbygging
 • Fasilitering av workshops
 • Idéer

Flere prosjekter