Samlet og mangfoldig

UiA – Universitetet i Agder

Den nye visuelle identiteten til UiA forteller om et åpent, mangfoldig og samlet universitet. Et UiA som skaper kunnskap på tvers av faggrenser, sammen med landsdelen og verden.

Uia Logo@1920 1280

Sammen med universitets designavdeling, stundenter og ansatte har Innoventi utviklet den nye visuelle identiten til UiA.

UiAs visjon, «Samskaping av kunnskap», krever åpenehet. Derfor er «åpenhet» stikkordet som gjennomsyrer den visuelle identiteten.

Symbolet er en videreutvikling av den gamle logoen. Motivet er fremdeles en søyle som møter en bølge, men symbolet er forenklet og åpnet opp.

Med den nye visuelle identiteten begynner universitetet å kalle seg UiA, et navn som lenge har blitt å brukt av studenter, ansatte og media.

Uia Workshop Deltagere@1920W

Over tredve deltakere fra universitetet ble invitert til en serie workshops for å dele tanker og innsikt. Bidragene fra studenter, ansatte og ledelse sørget for at den nye identiteten kommuniserer universitetets historie og ambisjoner om å være en viktig bidragsyter i landsdelen.

Uia Layout@1920 1280

Åpenhet er lett å kjenne igjen i kommunikasjon fra UiA. Utfallende bilder og fargeflater åpner designet mot omverdenen.

Uia Bok@1920 1280
Uia Skilt Etasje1X Betongvegg@1920@1280
Uia Ikoner@1920 1280

Ikonene plukker opp åpenheten og formspråket til logoen.

Uia Skilt Interiør Toalett@1920@1280

Åpenheter er også illustrert av et fritt mønster, der logoen er brutt opp i mindre deler. Delene kommer sammen og skaper en større helhet.

Uia Personbil@2560 1706
Uia Tøynett2@19201280

Det visuell uttrykket til UiA har vært fragmentert. Sentere, prosjekter og program har hatt egne visuelle uttrykk, og ikke bidratt til å bygge opp UiA som merkevare.

Uia Gamle Senterlogoer@1920 1280
Uia Logo Varianter@1920 1280

En enhetlig visuell identitet bygger opp en mangfoldig merkevare. UiA blir en tydelig avsender, og attraktiv for studenter, ansatte og samarbeidspartnere.

Siden UiA ble grunnlagt i 2007, har sosiale medier blitt en viktig kommunikasjonskanal. Den nye visuelle identiteten gjør det enkelt å kommunisere på tvers av digitale og analoge kanaler.

Uia Skilt Fasade Hovedbygg Hh@1920@1280
Uia Insta Iphone X@1920 1280

Bilder gir innblikk i forskning, fordypning og fellesskap.
(Foto: Jon-Petter Thorsen)

Uia Profil Bilder@1920 1280

Sammen med Innoventi fant vi gode løsninger på de største utfordringer universitet hadde med sin visuelle profil. Innoventi stilte de riktige spørsmålene, viste gode samarbeidsevner og forståelse for en stor institusjon med mange meninger.

— Thomas E. Fiskå, koordinator grafisk design, UiA

Uia Typo@1920 1280

Enkel typografi, stram fargepallett og klare designprinsipper er grunnlaget for et uttrykk som er enkelt å videreutvikle, og bygger merkevaren UiA.

Uia Farger@1920 1280
Uia Skilt Ihall Foto Aptum@1920 1280
Uia Bokstaver Ihall To Studenter@1920 1280

Vår leveranse

  • Strategi
  • Visuell identitet
  • Logodesign
  • Prosjektledelse

Flere prosjekter