Visuell identitet for Norsal

GC Rieber Salt

Strategi og design hjelper en av Norges eldste leverandører av salt å etablere ny merkevare internasjonalt.

Gc Rieber Norsal 4X25Kgsekker@1920 1280

I over 100 år har GC Rieber Salt levert salt i hele Norge – til prosessindustri, fiskeri, veisalting, næringsmidler, og landbruk.

For å møte etterspørselen fra fiske- og næringsmiddelindustrien utenfor Norge, lanserer GC Rieber merkevaren Norsal.

Gc Rieber Norsal 1000Kgsekker@1920 1280

Norsal-produktene bygger på troverdigheten i den lange historien til GC Rieber, og er tydelig rettet mot bruk i produksjon av mat.

Innoventi har bidratt med strategi, utvikling av navn og ny visuell identitet.

Gc Rieber Norsal Logo På Fisk@1920 1280

Nye produktnavn kommuniserer tydelig på tvers av landegrenser, og bygger opp merkevaren Norsal.

Den visuelle identiteten gjør kvaliteter som er unike for Norsal lette å kjenne igjen.

Nordiske røtter reflekteres i et enkelt og klart formspråk. Kjølige farger skaper assosiasjoner til renhet og hav.

Gc Rieber Norsal Ikoner Og Mønster@1920 1280

Stiliserte motiver beskriver produktenes naturlige opphav i sjø og fjell.

Gc Rieber Norsal Lastebil2@1920 1280
Gc Rieber Norsal Ikoner På Kjøtt@1920 1280

Et detaljert og gjennomarbeidet design gjenspeiler den høye kvaliteten kundene kan forvente.

Gc Rieber Norsal 25Kg Bakside@1920 1280
Gc Rieber Norsal Logo På Hav@1920 1280

Vår leveranse

  • Grafisk design
  • Strategisk rådgivning
  • Emballasjedesign
  • Logodesign

Flere prosjekter