Åpne klimaregnskap motiverer

Klimapartnere

Klimapartnere måler medlemsbedriftenes utslipp av klimagasser. Den årlige rapporten viser hvordan de totale utslippene til medlemmene utvikler seg over tid.

Bilde 1

Hver bedrift blir presentert med et detaljert regnskap for klimagassutslipp. Regnskapene skaper åpenhet om bedriftenes klimaavtrykk, og motivasjon for å fortsette innsatsen.

Bilde 3

Tydelige grafer og tall formidler utviklingen av medlemsbedriftenes utslipp.

Bilde 2

Vår leveranse

  • Redaksjonelt design

Flere prosjekter