Redesign av visuell identitet

Hordaland fylkeskommune

Den nye visuelle identiteten hjelper Hordaland fylkeskommune å vise at de skaper trygghet og gjør livet godt å leve.

Hordaland Img01

Alle virksomhetene til fylkeskommunen, for eksempel tannklinikker og videregående skoler, har fått nye, enhetlige logoer. Når virksomhetene blir synlige står fylkeskommunen sterkere hos innbyggerne. Et godt omdømme gjør også fylkeskommunen mer attraktiv som arbeidsgiver.

Den visuelle identiteten bygger på få og enkle regler. Det gjør det lett å videreutvikle den og tilpasse den til skilt, trykksaker og skjerm.

Hordaland Img02
Hordaland Img03
Hordaland Img04
Hordaland Img05
Hordaland Img06
Hordaland Img07
Hordaland Img08
Hordaland Img09
Rubbestadnes Vgs Fasade

Foto Rubbestad vgs: Simon Knutsson Sortland, Bømlo Kommune

Vår leveranse

  • Visuell identitet
  • Dokumentasjon
  • Konseptutvikling

Flere prosjekter