Redesign av gard.no

Gard

Gard er et av verdens største selskap for sjøforsikring. Kundene til Gard er rederier og shippingselskaper som frakter varer og passasjerer over hele verden.

Vi har redesignet gard.no og løftet frem innholdet som blir mest brukt.

Gard Web01

Gard.no var et stort og ustrukturert nettsted som ikke var mobilvennlig. Forsiden var dominert av nyheter i mange kategorier, men det er ikke nyheter brukerne kommer for å finne på gard.no.

Prosessen

For at et designprosjekt skal komme i mål i en stor bedrift som Gard, må alle de viktigste lederne og bidragsyterne bli involvert. Vi arrangerte en serie med workshops med deltakere fra kontorene i Arendal og London. Sammen definerte vi forretningsmål og målgrupper for gard.no. Når alle blir involvert og hørt fra begynnelsen, er det lettere å få til endringer og fremgang i prosjektet.

Gard No Tre Sider

Research

For å lære om hvordan gard.no blir brukt, intervjuet vi Gards kunder over hele verden. De fortalte at de stort sett bruker gard.no til å finne tre ting:

 1. kontaktinformasjon
 2. opplysninger om skip som er forsikret hos Gard
 3. produktinformasjon

Ingen nevnte at de leser nyheter på gard.no. Nyhetene leser de i nyhetsbrevene de får tilsendt på mail.

Gard bruker mye ressurser på å holde kundene oppdaterte på sjøfart og sikkerhet. Derfor har nyheter dominert gard.no, selv om det ikke er dette brukerne er ute etter å finne.

Intervjuer med kunder ga prosjektgruppa viktig innsikt i hvordan nettstedet blir brukt. Med denne innsikten i bakhodet var det enkelt for prosjektdeltagerne å nedprioritere nyhetene.

Gard Web05

Endringer

 • Prosjektdeltagerne er blitt bevisst på hvordan brukernes behov må styre et designprosjekt
 • Nyhetene har blitt nedprioritert
 • Enkel tilgang til kontaktinformasjon
 • Ryddige sidemaler gir rask oversikt over produkter og tjenester

Vår leveranse

 • Interaksjonsdesign
 • Brukerundersøkelser
 • Digital strategi
 • Informasjonsarkitektur
 • Frontend-utvikling
 • Grafisk design

Flere prosjekter