Norges første klimaveikart

Klimaveikart Agder

Norges første regionale klimaveikart er den overordnede planen for hvordan Agder skal oppnå målene i Parisavtalen.

Innoventi har bistått med innholdsstrategi, tekstarbeid, redaksjonelt innhold og design.

Klimaveikart 001

Klimaveikartet forteller konkret hvilke mål som skal nås, og hvordan kommuner og fylkeskommuner kan jobbe for å nå dem.

Faggrupper leverte tekst og dokumenter, Innoventi bearbeidet teksten så innholdet blir tilgjengelig og poengene tydelige.

Klimaveikart 003

Informative grafer og kontrastrik layout skaper et engasjerende uttrykk.

Tekstene er forkortet og stykket opp, så leseren får flere innganger til og oversikt over innholdet.

Klimaveikart 002

Redaksjonelle saker løfter frem gode eksempler. Historiene gjør det enkelt å kjenne seg igjen i andres situasjon, og lære av deres erfaringer.

Klimaveikart 004

Vår leveranse

  • Innholdsstrategi
  • Tekst
  • Design

Flere prosjekter