Norgesmestere i søppel

Agder Renovasjon

Siden 2006 har Innoventi jobbet for Agder Renovasjon. Agder Renovasjon håndterer avfall for Arendal, Grimstad og Froland kommuner. Et av de viktigste målene for Agder Renovasjon er å hjelpe innbyggerene til å bli ennå bedre til å sortere avfall. I 2014 mottok Agder Renovasjon og Innoventi Merket for God Design.

Ar Img01
Ar Img05
Ar Img04
Ar Img03
Ar Img06
Ar Img08
Ar Img02

Den optimistiske, inkluderende tonen i tekst og utseende bidrar til å engasjere innbyggerne. Dette har gitt resultater:

  • Innbyggere i Aust-Agder er landets flinkeste til å kildesortere.
  • 60% av avfallet som hentes hos husholdningene blir kildesortert og gjenvunnet.
  • Ingen fylker er i nærheten av å sortere så stor andel av søppelet.
  • Agder Renovasjons gjenbruksbutikk har doblet sin omsetning.

Farger og illustrasjoner skaper en lett gjenkjennelig avsender. Identiteten er fleksibel og dynamisk, og utvikler seg med virksomhetens og målgruppenes behov.

Ar Img10

60% av alt avfall som hentes hos husholdningene blir kildesortert og gjenvunnet.

Illustrasjonene skaper et vennlig uttrykk, og gjør det enkelt å fortelle om kompliserte temaer. Stilen varierer, men fargene grønt, gult og sort skaper og gjenkjennelse. De ansattes engasjement og kunnskap har inspirert arbeidet, og gjort identiteten variert og humørfylt.

Ar Web01

Sammen med Agder Renovasjon har vi også vunnet Farmandprisen og blitt utnevnt til Årets Markedsfører i Aust-Agder.

Vår leveranse

  • Identitet
  • Profilmateriell
  • Design og utvikling av nettsider
  • Illustrasjoner
  • Årsrapporter

Flere prosjekter