Event:

Etter Paris - Tid for handling

Tid: 14. August 2018, kl: 0 - 2
Sted: Innoventi
Antall plasser: 30

Oppfølging av Parisavtalen, Thor Heyerdahl Klimapark, Blockchain m.m.

12.30 Svein Tveitdal, programleder - Oppsummering over klimasituasjonen
Introduction to present climate situation.


12.40 Atle Hamar (statssekretær Klima- og miljødepartementet): Oppfølging av
Parisavtalen
Follow up of the Paris Agreement


12.50 Rebekka Borsch (statssekretær Kunnskapsdepartementet):  Ny strategi for å
styrke forskning på klima og miljø. 
New strategy for increased research on climate and environment.


13.00 – 13.10 Tid til spørsmål
Time for questions.


13.10 Jack Jacometti (tidligere visepresident i Shell): Shell SKY Scenario for løsning av
klimakrisen fram til 2070, med umiddelbare, omfattende tiltak med fokus på redusert utslipp
av C=s, satsing på skogbevaring og nyplanting.
Shell SKY scenario for solution to climate issues towards 2070 – for immediate
action. Focus on reduced emissions of CO2, main efforts for forest protection and
restoration/tree planting.


13.20 Arne Fjørtoft (Worldview): Potensialet for gjenplanting av tapte mangroveskoger.
Eksempler fra Thor Heyerdahl Klimapark.
Potential for restoration of lost mangrove forests. Presenttaion of Thor Heyerdal
Climate Park as an example.


13.30 Svein Rasmussen (Starboard): Starboards suksess med konkrete tiltak som gir
klimapositiv status.
Starboard’s success with effective action for climate positive status.


13.40 Alan Laubsch (Generation Blue): Blockchain teknologi – Ny mulighet for finansiering
av klimaprosjekter.
Blockchain technology – new opportunities for financing of climate projects.


13.50 Matthias Neumann (ActAgency): Tysk næringslivs potensiale for mobilisering av
klimaprosjekter. 
German Business potential for mobilizing support for climate projects


14.00 Per Øyvind Langeland (Avd.dir. for næringspolitisk avd. NHO): Etter Paris - hva
nå? Norsk næringslivs perspektiv
Norwegian Business Perspective – what now


14.10 – 14.20 Tid til spørsmål Questions.


14.20 – 14.30 Avslutning - Conclusion