Event:

Opp med farta

Tid: 15. August 2018, kl: 12 - 2
Sted: Innoventi
Antall plasser: 30

Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik debatterer fremtidens togtilbud med representanter fra ungdomspartiene.

Er ungdomspolitikerne fornøyd med jernbanetilbudet i Norge? Hva er forventningene til fremtidens bane, og hvilke krav har ungdomspolitikerne til dagens politiske ledelse?

Leder av Jernbaneforum Sør Jon-Olav Strand vil innlede til konferansen.