Event:

Kveldsmat: Lekbasert læring med Svanaug Lunde - se hele videoen

Tid: 12. March 2018, kl: 19 - 21
Sted: Innoventi, Torvet 1B, Arendal
Antall plasser: 30

Jo lavere inntekt og utdanning foreldrene har, jo dårligere utgangspunkt har barna for skolestart.  Lekbasert læring er et førskoleopplegg som skal rette på skjevhetene. Svanaug Lunde, lektor ved Universitetet i Stavanger besøkte Innoventi for å fortelle. 

Svanaug Lunde, lektor ved Universitetet i Stavanger, besøkte Innoventi for å fortelle om Lekbasert Læring. Lekbasert Læring er et forskningsbasert førskoleopplegg som dyrker barnas glede over å lære og utforske. Sammen med trygge voksne utvikler barna sosiale ferdigheter, språk og matematikk.

Slik får flest mulig barn, uansett bakgrunn, et godt utgangspunkt for skolestart.


Kveldsmat er en samtaleserie som løfter frem mennesker som jobber med bærekraft. Vi setter av en time til å høre på noen som har spesielt god greie på et aktuelt tema, i dialog med noen som er god til å spørre.

Samtalene blir tilgjengelig som video og podcast.

Kveldsmat er et samarbeid mellom GRID Arendal, FN-byen, Innoventi og Batfish.