Event:

Hvordan bli gjenvalgt på god klimapolitikk?

Tid: 15. August 2019, kl: 9 - 10
Sted: Torvgaten 7
Antall plasser:

I klimastreikenes tid inviterer ZERO, Klimapartnere og Innoventi til politisk debatt om det som burde være lokalvalgets viktigste spørsmål: - Hvordan få sving på det grønne skiftet over hele landet?

En ny oversikt fra Miljødirektoratet viser at mange kommuner har utdaterte klimaplaner og mangelfull gjennomføring av vedtatte klimatiltak. Men det finnes både små og store norske kommuner som er i full gang med et kraftfullt grønt skifte – og som viser vei for klimapolitikk nasjonalt og globalt. 

Norge skal halvere sine utslipp på 11 år, og politikerne vi velger inn i kommunestyrer og fylkesting 9. september har et stort ansvar for å kickstarte den store grønne omstillingen til lokalsamfunn der det er lett å leve og jobbe uten klimagassutslipp.

I debatten vil engasjerte lokalpolitikere gi sin suksessoppskrift og utfordringer til regjeringen.

Panelet består av

  • Marte Mjøs Persen, Ordfører (Ap) i Bergen kommune
  • Alfred Bjørlo, Ordfører (V) i Eid kommune
  • Viel Jaren Heitmann, ordførerkandidat (Sp) i Rollag kommune
  • Roger Evjen, Ordfører (Ap) i Aurskog-Høland kommune

Debattledere

  • Jenny Skagestad, ZERO
  • Helene Frihammer, Klimapartnere