Workshop:

Hva er dine bærekraftsutfordinger?

Tid: 16. August 2018, kl: 10 - 14
Sted: Innoventi
Antall plasser: 30

Pure og Innoventi inviterer til workshop om Nordens bærekraftsutfordinger – møt eksperter fra offentlig sektor, næringslivet og organisasjons-Norge.

Vi starter kl 10:00 med gjennomgang av en fersk rapport fra Nordisk Ministerråd om bærekraft i Norden

  • Mobilitet (med eksperter fra transport og infrastruktur)
  • Helse (med eksperter fra offentlig sektor og næringsmiddelindustri)
  • Energi (med eksperter fra energi og bærekraftsrådgivning)
  • Klima  (med eksperter fra klima- og miljøorganisasjoner)
  • Sirkulærøkonomi (med eksperter fra renovasjon og produksjon)
  • Innovasjon (med bedriftsutviklere og strategiansvarlige fra offentlig og privat sektor)

Hver workshop er tar 30 minutter.

Dette er en uformell møteplass hvor du får mulighet til å diskutere med fagpersoner & erfarne aktører fra ulike deler av bærekraftsfeltet for å søke felles løsninger på Nordens bærekraftsutfordringer. 

Vi serverer lunsj mellom klokken 11:30 og 12:30, og kontoret vårt er åpent for nettverkstreff hele formiddagen.