Event:

Fremtidens lederskap

Tid: 13. August 2019, kl: 12 - 13
Sted: Innoventi, Torvet 1b
Antall plasser:

Hva kreves av fremtidens ledere i et bærekraftsperspektiv? Bærekraft er viktig for kloden vår, men det blir også avgjørende for bunnlinjen.

De som skal lede fremgangsrike virksomheter må se på bærekraft både som et mål i seg selv, men også som en forretningsmulighet. 

Ny teknologi og smartere bruk av ressurser åpner for en rekke innovasjoner. Men det krever at næringslivet omstiller seg og satser på nye og mer bærekraftige forretningsmodeller.

 • Innledning og innsikt.
  Kia Klavenes, Pure Consulting

 • Trenger vi en systemisk endring?
  Karen Landmark, ph.d og RD&I Manager Ikuben

 • Hvordan jobber UiA med å øke fokus på bærekraft og bærekraftmålene i undervisningen?
  Stina Torjesen, førsteamanuensis UiA

 • Teknologen og realisten har en viktig rolle i forhold til å nå bærekraftsmålene, hvorfor?
  Eli Haugerud, leder for Innovasjon i Tekna

 • Gard jobber for å engasjere en hel bransje, hvordan?
  Svein Buvik, Chief External Affairs Officer, Organization Gard

 • Hvordan bygge bro mellom nåtid og fremtid som leder?
  Cilia Holmes Indahl, CEO Nordic Impact

 • Hvor beveger finanssektoren seg?
  Monica Mee, Norsif/Pure Consulting 

 • Debatt 

Det serveres lunsj fra kl. 12.00. Programmet begynner kl. 12.30.