Få bærekraft til å skje!

02. November 2018

Vi kan ikke fortsette som før. Vi må ta ansvar for framtiden og ta bærekraftsmålene på alvor. Å ikke gjøre noe er inget alternativ. Sammen med Futerra bidrar Innoventi til å få bærekraft til å skje.

Denne uka var Ed Gillespie fra Futerra i Kristiansand for å snakke om framtidens virksomheter. Gillespie er en av grunnleggerne av Futerra, et endringsbyrå som samler de skarpeste hjernene for å skape en bærekraftig verden. I løpet av femten år har de blitt over femti personer, med kontorer i London, Stockholm, New York, Los Angeles og Mexico City, og de jobber blant andre for Filippa K, H&M, Unilever, Lego, Nike og Mondolez.

Du kan se et av hans tidligere foredrag her:

Fremtidens vinnere er bærekraftige, fordi kundene etterspør engasjement for miljø og sosiale forhold, investorene vet det gir avkastning - og myndighetene belønner bærekraftige tiltak. De som ikke leverer på bærekraft vil bli valgt bort til fordel for de som tar dette på alvor. 

Innoventi arbeider for å gjøre kundene våre attraktive og relevante. Det mest relevante enhver virksomhet kan gjøre i dag er å få bærekraft til å skje. Innoventi bidrar med strategi, design og kommunikasjon. Vi bygger nettverk, vi tilegner oss ny kunnskap – og vi deler kompetanse.