Far vet best-kulturen på Sørlandet står i veien for gode digitale tjenester

Farvetbest

02. September 2015

Skal Sørlandet henge med i den digitale utviklingen, trenger vi oppdaterte ledere.  I jobben min som designer blir jeg godt kjent med næringsliv og forvaltning. Jeg designer nettsider som hjelper små og store bedrifter å tjene penger, og hjelper stat og kommune å gi bedre service til oss innbyggere.

Nesten alle bedrifter bruker digitale tjenester — hjemmesiden til bakeriet på hjørnet er en digital tjeneste, intranettet til sykehuset er en digital tjeneste.

Etter noen år som designer her i Arendal ser jeg hva vi mangler på Sørlandet: Ledere som vet at gode digitale tjenester er en essensiell del av en moderne bedrift. Som forstår hvordan slike tjenester blir til. Disse lederne har blitt kalt “digitale” ledere, men de er ganske enkelt gode ledere.

Det er ikke de digitale tjenestene som er viktige, det er de gode tjenestene som er viktige. Hjemmesidene, intranettene, appene — først når de er nyttige for brukerne er de nyttige for bakeriet og sykehuset.

Når far vet best

Sørlandet skårer dårlig på mange statistikker. Høy arbeidsledighet. Lav innovasjonsgrad. Lav likestilling. Det er fristende å se en sammenheng med far-vet-best-kulturen vi møter i noen bransjer. Sjefen kommer til møtet og forteller ansatte og designere hva nettsidene skal inneholde.

Jeg har sett kunder bruke hundretusener på nettsteder fulle av nyheter ingen leser. Intranett som ingen bruker. Fortvilende, når alt som ofte skal til, er å snakke med brukerne.

En god tjeneste blir ikke til på skrivebordet til sjefen, den blir til når du forstår hva kundene trenger. (Hint: Stort sett vil de finne kontaktinformasjon og lese om produkter.)

Flere oppdaterte ledere, takk

Heldigvis ser vi at oppdaterte ledere slipper til. Både Sparebanken Sør og Agderforskning har ledere som bidrar til gode digitale tjenester. De forstår at pengene de investerer i forarbeid og research, skaper verdier for bedrift og kunde.

Vi trenger flere slike ledere, skal de dårlige trendene snu. Ledere som tar ett skritt tilbake, og slipper til kunder, brukere og borgere. Som bidrar til å skape gode, digitale tjenester. Til beste for Sørlandet.

Alexander

(illustrasjon: istockphoto.com)

Innlegget Far vet best-kulturen på Sørlandet står i veien for gode digitale tjenester dukket først opp på Innoventi.