Kommunikasjon som virker

Ordkraft

Redesign av visuell identitet og nettsted for Ordkraft, sørlandets ledende kommunikasjonsbyrå. Teksten på forsiden viser enkelt forskjellen på god og dårlig kommunikasjon. Logoen* ble justert for et mer tidsmessig uttrykk.

Ordkraft Responsive@1400
Ordkraft Screencast Bare Header@1400
Ordkraft Logo Justering Detalj@1400
Ordkraft Logo Justering Animert@1400
Ordkraft Bildestil@1400
Ordkraft Typo@1400
Ordkraft O@1400

Foto ved Victoria Nevland. Ordkraft.no er bygget med Laravel.

* Logo opprinnelig designet av Bjørn Høydal. 

Vår leveranse

  • Design
  • Tekst
  • Utvikling
  • Visuell identitet

Flere prosjekter