Eventer

Workshop | 16. August 2018

Hva er dine bærekraftsutfordinger?

Pure og Innoventi inviterer til workshop om Nordens bærekraftsutfordinger – møt eksperter fra offentlig sektor, næringslivet og organisasjons-Norge.

Les videre

Event | 15. August 2018

Opp med farta

Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik debatterer fremtidens togtilbud med representanter fra ungdomspartiene.

Les videre

Event | 15. August 2018

Fra grønn prat til grønn handling – Kveldsmat hos Innoventi

Anders Lennartsson, bærekraftansvarlig i IKEA, og Jan Halvor Bransdal, rådgiver i Miljøfyrtårn og tidligere CR-ansvarlig i Stormberg, forteller om hvordan bedrifter kan bli bærekraftige og samtidig tjene gode penger.

Les videre

Event | 14. August 2018

Etter Paris - Tid for handling

Oppfølging av Parisavtalen, Thor Heyerdahl Klimapark, Blockchain m.m.

Les videre

Event | 12. March 2018

Kveldsmat med Svanaug Lunde - se hele videoen

Jo lavere inntekt og utdanning foreldrene har, jo dårligere utgangspunkt har barna for skolestart.  Lekbasert læring er et førskoleopplegg som skal rette på skjevhetene. Svanaug Lunde, lektor ved Universitetet i Stavanger besøkte Innoventi for å fortelle. 

Les videre

Workshop | 17. November 2017

Visjoner​ ​som​ ​får​ ​bærekraft​ ​til​ ​å​ ​skje

En god visjon kan forandre verden. Er visjonen din god nok?

Les videre